Trang chủ     Liên hệ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT DV CẢNG HẢI PHÒNG.
Tin ngày9/4/2021

Vào hồi 08h00 ngày 08/04/2021 Công ty CP ĐT PT Dịch vụ CảngHải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – tạiphòng họp hội trường tầng 7 tòa nhà Thành Đạt 1 – Số 3 Lê Thánh Tông – Máy tơ –Ngô quyền – Hải Phòng.

Đến dự Đại hội có các Ông (Bà): HĐQT, Ban Giám đốc Công tyvà 32 đại diện cổ đông đến dự họp.

Một số hình ảnh củaĐại hội:

Đại hội dự Lễ chào cờ


Ban tổ chức Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư kýĐại hội và bầu Ban kiểm phiếu

 

Ông Nguyễn Tiến Quân – Giám đốc Công ty- Báo cáo kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


Bà Bùi T Hồng Hà – KTT - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2020


Bà Nguyễn Thị Bảy – TB KS - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2020

 

Bà Đỗ Thị Hồng Hoa – TV HĐQT - Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Côngty. Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Bankiểm soát nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

 

Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Hướng dẫn thảo luận các nội dung củaĐại hội


 

Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

 

Bà Hà Thị Thủy – TB Kiểm phiếu - hướng dẫn thể lệ biểu quyết


 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

 Bà Nguyễn Như Trang – thư ký HĐQT thông qua biên bản, nghị quyết đạihội

 


 

Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty bế mạc đại hội

 

 

Đại hội Cổ đông công ty CP ĐT PT DVCảng Hải Phòng  kết thúc hồi 9h30p cùngngày và thành công tốt đẹp.

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 2022
 • BIÊN BẢN + NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 - CÔNG TY CP TM DV TH CẢNG HP
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
 • TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2022 - Phần 3.4.5
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022
 • TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2022 - Phần 1.2
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021
 • Thông báo chấm dứt mô hình hoạt động 02 chi nhánh
 • TB ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V KÝ HĐ KIỂM TOÁN 2021
 • LỄ KỶ NIỆM 21 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (6/10/2000 - 6/10/2021)
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
 • BC tình hình hoạt động bán niên 2021
 • TB CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT DV CẢNG HẢI PHÒNG.
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - DỊCH VỤ CẢNG HP.
 • BIÊN BẢN + NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution