Trang chủ     Liên hệ  
GIỚI THIỆU

Bộ máy tổ chức:

Hội đồng quản trị:


1. Ông Hà Văn Tiến :           Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đào Thị Tâm:              Phó Chủ tịch HĐQT     
3. Ông Trần Đức Mạnh:        Ủy viên HĐQT

4. Bà Hà Thị Kim Phượng:      UV HĐQT

 

Ban kiểm soát:

1.     Bà Bùi Thị Hồng Hà – TB KS

2.     Bà Nguyễn Thị Thủy – TV BKS

3.     Bà Nguyễn Cẩm Thủy – TV BKS

 

Ban Tổng Giám đốc

1.     Ông Hà Văn Tiến – Tổng Giám đốc

2.     Bà Hà Thị Kim Phượng – Phó TGĐ

 

Phòng ban nghiệp vụ

1.     Phòng Lao động tiền lương – Bà Hà Thị Kim Phượng

2.     Phòng Tổ chức hành chính ATLĐ – Bà Đào Thị Tâm

3.     Phòng Tài chính kế toán:  KTT bà Hà thị Tú

4.     Phòng Tổng hợp: Ông Nguyễn Thế Anh

 

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

1. Bí thư: Ông Nguyễn Tiến Quân
2. Phó Bí thư: Bà Hà Thị Kim Phượng


Ban chấp hành Công đoàn Công ty
1. Chủ tịch Công đoàn: Bà Hà Thị Thủy

Đoàn Thanh niên: 

Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Thủy+ Công ty làm chủ đầutư các dự án:

*/ Diện tích đất kinh doanh của Côngty: Hơn 40.000m2

              - Hơn 25.000 m2 tạiCổng cảng 1 làm bãi trông coi xe ô tô.

              - 5.258 m2tại số 3-4 Lê Thánh Tông xây dựng Tòa nhà Thắng Lợi,     tòa nhà Thành Đạt, Tòa Nhà Thành Đạt 3.

              - Hơn4.000 m2 đất xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 1 xây dựng với thiết kế hiệnđại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là trung tâm thương mại và văn phòng chothuê.

              -3.244 m2 tại số 2B Hoàng Diệu kinh doanh nhà hàng và nhàtrông coi xe.

              - 1.038 m2 tại cổngcảng 2 để kinh doanh xăng dầu.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀMỤC TIÊU

 

1.MỤC TIÊU:

 

-  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 10% năm

-  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 10% năm

-  Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cungcấp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

 

2.GIÁ TRỊ DVC ĐANG XÂY DỰNG:

 

     Giá trị cốt lõi mà DVC đang theo đuổi làniềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm chủ doanh nghiệp của các thành viêncông ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triển của DVC được kích hoạt từhạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, chuyênnghiệp, sáng tạo mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới dám chấp nhận thửthách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Tại DVC toàn thể lãnh đạo và nhân viênchúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm: “Liêntục Phát triển – Tiến tới Thành công” là sự sống còn của doanh nghiệp DVC.

  Bộ phận kinh doanh
  Bộ phận kỹ thuật
 
Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
Huu Phong Software Solution