Trang chủ     Liên hệ  
GIỚI THIỆU

    Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là một doanh nghiệp Nhà Nước được cổ phần hóa từ Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, theo quyết định số 51-2000/QĐTTg ngày 03/05/2000 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam.

    Công ty được thành lập theo quyết định 2714/2000/BGTVT ngày 18/09/2000 và Đại hội đồng cổ đông ngày 06/10/2000. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng làm dịch vụ hàng hải, dịch vụ cảng biển có uy tín trong ngành dịch vụ, là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của mình:
     Giao nhận, vận tải hàng hóa, kinh doanh kho bãi, bốc xếp hàng hóa, kinh doanh ăn uống, khách sạn, cho thuê văn phòng, đại lý xăng dầu; đại lý cấp I cho các nhà máy sản xuất lốp ô tô như cao su Đà Nẵng, cao su Sao Vàng...có đội ngũ nhân viên, dịch vụ có nhiều năm kinh nghiệm, được trang bị kiến thức và ứng xử trong thương mại, nhanh nhạy với cơ chế thị trường.

     Công ty ngày càng phát triển vững chắc trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, có vị thế, uy tín trong khu vực.


Hội đồng quản trị:
1. Ông Hà Văn Tiến :          Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đào Thị Tâm:             Phó Chủ tịch HĐQT     
3. Bà Trần Thị Như Hoa:     Ủy viên HĐQT
4. Bà Hà Thị Kim Phượng:  Ủy viên HĐQT

 Ban kiểm soát:
1. Bà Cao Thị Yến:         Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Minh Hường:   Thành viên Ban Kiểm soát


 Ban Giám đốc:
1. Ông Hà Văn Tiến:               Tổng giám đốc  
2. Ông Nguyễn Đức Anh:        Phó Tổng Giám đốc
 Các phòng ban nghiệp vụ:
1. Phòng Lao động Tiền lương:     Bà Hà T Kim Phượng
1. Phòng Tổ chức nhân sự:           Bà Đào Thị Tâm
2. Phòng Tổng hợp:                      Ông Nguyễn Thế Anh 
3. Phòng Tài chính Kế toán:          Bà Hà Thị Tú
4. Phòng Hành chính - ATLĐ:        Bà Nguyễn Cẩm Thủy
  Bộ phận kinh doanh
  Bộ phận kỹ thuật
 
Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-31)3.859.809. Fax: (84-31)3.827.848 - Email: traserco.hpport @gmail.com
Huu Phong Software Solution