Trang chủ     Liên hệ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - DỊCH VỤ CẢNG HP.
Tin ngày9/4/2021

Vào hồi 08h00 ngày 07/04/2021 Công ty CP TM DV TH Cảng Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – tại phòng họp Tầng 2 - Nhà Hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu – Máy tơ – Ngô quyền – Hải Phòng.

Đến dự Đại hội có các Ông (Bà): HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 228 cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp.

Một số hình ảnh của Đại hội.

Đại hội dự Lễ chào cờ


Ban tổ chức

Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội


 

Ông Hà Văn Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021


 

Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng Công ty

Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2020 và Danh sách công ty kiểm toán năm 2021


 

Bà Bùi Thị Hồng Hà – TB KS - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2020

 Ông Hà Văn Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Hướng dẫn thảo luận các nội dung của Đại hội


 

Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến


 


Bà Đỗ Thị Hồng Hoa – TB Kiểm phiếu

Hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại đại hội.


 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

 

  

  

Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng đoàn thư ký đại hội thông qua biên bản đại hội.

 


 

 

Bà Hà Thị Kim Phượng -  Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ Công ty phát biểu bế mạc đại hội 

 

Đại hội đồng Cổ đông công ty CP TM DV TH Cảng Hải Phòng  kết thúc hồi 10h05p cùng ngày và thành công tốt đẹp.

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • TB CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT DV CẢNG HẢI PHÒNG.
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT DV CẢNG HẢI PHÒNG.
 • BIÊN BẢN + NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • TỔNG KẾT NĂM 2020 - HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
 • QĐ về xử lý vi phạm lĩnh vực thuế.
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
 • GẶP MẶT HỘI HƯU TẾT TÂN SỬU 2021.
 • TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHCĐ 2021.
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN GÓP
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG HÀ VĂN TIẾN
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN TIẾN THÀNH
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH TRANG
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH HƯỜNG.
 • Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu 11/2020
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V KÝ HĐ KIỂM TOÁN 2020
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution