Trang chủ     Liên hệ  
TỔNG KẾT NĂM 2020 - HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tin ngày29/3/2021

Chiều ngày 26/03/2021 tại hội trường Nhà hàng Cảng – Số 2B Hoàng Diệu, Máy Tơ, Ngô quyền, Hải Phòng. Công ty CP TM DV TH Cảng Hải Phòng đã tổ chức hội nghị người lao đông và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự chỉ đạo hội nghị có các Ông (Bà):

1/ Ông Hà Văn Tiến  – Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

2/ Bà Hà Thị Thủy – Chủ tịch công đoàn Công ty

Cùng các Phó TGĐ Công ty và các cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban thuộc Công ty.

Với sự chủ động trước tình hình thực tế của thị trường, ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo, có các biện pháp phù hợp, kịp thời và đạt được những kết quả kinh tế sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

*Doanh thu: 121 tỷ 633 triệu đồng, bằng 83,3 % so với kế hoạch 2020

 Bằng 83,5 % so với cùng kỳ năm 2019

*Lãi trước thuế:  9 tỷ 509 triệu đồng,  bằng 141,9 % so với kế hoạch 2020

            Bằng  124,8 %  so với cùng kỳ năm  2019

* Nộp ngân sách: 4 tỷ 995 triệu đồng.

*Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 3 tỷ 628 triệu đồng.

*Cổ tức tạm ứng cho các cổ đông: 5% vốn góp.

*Thu nhập bình quân toàn công ty: 7.797.000 đồng/người-tháng.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021: (Dự kiến)

* Doanh thu                  : 131 tỷ đồng

* Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng

* Dự kiến cổ tức           : Từ 5% trở lên

* Thu nhập bình quân:           8.000.000 đồng/người-tháng. Trong đó:

+Khối Dịch vụ:                     8.800.000 đồng/người-tháng

+Khối Công nhân bốc xếp:   4.420.000 đồng/người-tháng

 

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

Bà Nguyễn Thị Thủy –thành viên ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc hội nghị.


 

 

Bà Hà Thị Kim Phượng–  Phó TGĐ Công ty thừa ủy quyền của TGĐ Công ty phát biểu tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


 

Bà Hà Thị Thủy – Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

 

 


Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

 hướng dẫn thảo luận và chỉ đạo hội nghị. 


 

Công bố quyết định khen thưởng của Công đoàn TCT HHVN và BCH Công đoàn Công ty

cho các đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sxkd năm 2020


 

Hội nghị kết thúc hồi 16h30p cùng ngày và thành công tốt đẹp.


Phòng Tổng hợp - 29/3/2021.

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH HƯỜNG.
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH TRANG
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN TIẾN THÀNH
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG HÀ VĂN TIẾN
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN GÓP
 • TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHCĐ 2021.
 • GẶP MẶT HỘI HƯU TẾT TÂN SỬU 2021.
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
 • QĐ về xử lý vi phạm lĩnh vực thuế.
 • Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
 • BIÊN BẢN + NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - DỊCH VỤ CẢNG HP.
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT DV CẢNG HẢI PHÒNG.
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT DV CẢNG HẢI PHÒNG.
 • TB CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY
 • BC tình hình hoạt động bán niên 2021
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution