Trang chủ     Liên hệ  
Họp Đại hội đồng cổ đông Công ty - ngày 28/06/2020
Tin ngày29/6/2020

Sáng 28/06/2020 Công ty CP TM DV-TH Cảng Hải Phòng đã long trọng tổ chức hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – tại phòng họp Tầng 2 -  Nhà Hàng Cảng -Số 2B Hoàng Diệu – Máy tơ – Ngô quyền – Hải Phòng.

Đến dự Đại hội có các Ông (Bà): Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 200 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty đến dự họp.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Đại hội dự Lễ chào cờ

Đại diện Ban tổ chức

Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

 

Bà Hà Thị Kim Phượng – Thành viên HĐQT

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020


 

Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng Công ty

Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2019 và Danh sách công ty kiểm toán năm 2020


 

Bà Bùi Thị Hồng Hà – TB KS - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2019

 

 

Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Hướng dẫn thảo luận các nội dung của Đại hội


  

Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến


 Bà Đỗ Thị Hồng Hoa – TB Kiểm phiếu

Hướng dẫn thể lệ biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 -2024)

  

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử 

 

Bà Nguyễn Thị Thủy – Thư ký đại hội thông qua biên bản đại hội.


 

 

Ông Hà Văn Tiến Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu bế mạc đại hội


 

Đại hội đồng Cổ đông công ty CP TM DV TH Cảng Hải Phòng  kết thúc hồi 10h30p cùng ngày và thành công tốt đẹp.


Tin bài: Phòng TH.

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO VỀ LỊCH DHCD NĂM 2020 CÔNG TY CPTMDVTH CẢNG HP.
 • Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 5 - Nhiệm kỳ 2020-2025
 • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 • Công bố thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2020.
 • V/v miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với Ông Nguyễn Tiến Thành.
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (6/10/2000 - 6/10/2020)
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V KÝ HĐ KIỂM TOÁN 2020
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu 11/2020
 • Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH HƯỜNG.
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH TRANG
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN TIẾN THÀNH
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG HÀ VĂN TIẾN
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN GÓP
 • TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHCĐ 2021.
 • GẶP MẶT HỘI HƯU TẾT TÂN SỬU 2021.
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
 • QĐ về xử lý vi phạm lĩnh vực thuế.
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution