Trang chủ     Liên hệ  
THÔNG BÁO VỀ LỊCH DHCD NĂM 2020 CÔNG TY CPTMDVTH CẢNG HP.
Tin ngày11/5/2020
Link tải + xem tài liệu tại đây:

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG HỌP ĐHCĐ NĂM 2020 

2/Nghị quyết HĐQT:

3/CV GỬI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

4/CV GỦI UBCK NHÀ NƯỚC

5/ TB hủy DS cổ đông ngày 3/3/2020

6/Nghị quyết HĐQT

7/ Thông báo số 22 - gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8/ Thông báo số 22 - gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu 11/2020
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V KÝ HĐ KIỂM TOÁN 2020
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (6/10/2000 - 6/10/2020)
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • V/v miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với Ông Nguyễn Tiến Thành.
 • Họp Đại hội đồng cổ đông Công ty - ngày 28/06/2020
 • Công bố thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2020.
 • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 • Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 5 - Nhiệm kỳ 2020-2025
 • VB thông báo v/v Hủy DS cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 5.5.2020
 • Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu phát hành thêm ..
 • Tài liệu của Sở giao dịch CK Hà Nội
 • Danh mục tài liệu hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 15 - 2020 của Công ty
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán (đã phát hành đợt 2)
 • Tạm hoãn họp ĐH CĐ 2020 và xin ý kiến CĐ bằng văn bản...
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2019
 • TB về việc lùi thời gian tổ chức đại hội cổ đông đến 30/6/2020.
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution