Trang chủ     Liên hệ  
Hội nghị người lao đông và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019
Tin ngày23/1/2020

Chiều ngày 21/01/2020 tại hội trường Nhàhàng Cảng – Số 2B Hoàng Diệu, Máy Tơ, Ngô quyền, Hải Phòng. Công ty CP TM DV THCảng Hải Phòng đã tổ chức hội nghị người lao đông và tổng kết công tác sản xuấtkinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đếndự chỉ đạo hội nghị có các Ông (Bà):

1/ Ông Hà Văn Tiến – chủtịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

2/ Bà Đào Thị Tâm – Bí thưđảng ủy Công ty

3/ Bà Hà Thị Thủy – Chủtịch công đoàn Công ty

Cùngcác Phó TGĐ Công ty và các cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban thuộc Côngty.

Vớisự chủ động trước tình hình thực tế của thị trường, ban lãnh đạo công ty đã tậptrung chỉ đạo, có các biện pháp phù hợp, kịp thời và đạt được những kết quảkinh tế sau:

* Kết quả sảnxuất kinh doanh năm 2019:

*Doanh thu: 142 tỷ 758 triệu đồng bằng 89 % so với KH năm 2019.

                             Bằng 84  % so với cùng kỳ năm 2018

*Lãi gộp:     40 tỷ 193  triệu đồng bằng  94 % so với KH năm 2019.

                             Bằng 99 % so với cùng kỳ năm 2018

* Lãi trước thuế:  8 tỷ 990 triệu đồng bằng  106 % so với KHnăm 2019.

                             Bằng 103 % so với cùng kỳ năm 2018 (8 tỷ 750triệu)

* Thu nhập người lao động bình quân:

-Khối Dịch vụ:  8.275.000đ/ng-thángđạt 118 % so với KH năm 2019. Bằng  108 %so với năm 2018 (7.681.000đ)

-Khối Công nhân Bốc xếp: 3.426.000đ/ng-tháng đạt 82 % so với KH năm 2019.Bằng  147 % so với năm 2018 (2.335.000 đ)

         Phươnghướng nhiệm vụ năm 2020: (Dự kiến)

          * Doanh thu:                   139.370.000.000đ

* Lãi gộp:                       42.670.000.000đ

* Lãi trước thuế:               7.800.000.000đ

          * Thu nhập bình quân:           

               - Khối Dịch vụ:                      8.336.000đ/ng-tháng

               - Khối Công nhân Bốc xếp:   4.420.000đ/ng-tháng

              * Cổ tức chia cho các cổđông:     Phụ thuộc vào kết quả kinhdoanh

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Thủy –thành viên ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

Bà Hà Thị Kim Phượng– UV HĐQT – Phó TGĐ Công ty thừa ủy quyền của TGĐ Công ty phát biểu tổng kếtcông tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Bà Hà Thị Thủy – Chủtịch Công đoàn công ty báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước laođộng tập thể, nội quy lao động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu tham dựhội nghị báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2019 vàphương hướng nhiệm vụ 2020.



 














Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcCông ty hướng dẫn thảo luận và chỉ đạo hội nghị.



 


Hội nghị kết thúc hồi 16h30p cùng ngày và thành công tốtđẹp.

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • VB thông báo v/v Hủy DS cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 5.5.2020
 • THÔNG BÁO VỀ LỊCH DHCD NĂM 2020 CÔNG TY CPTMDVTH CẢNG HP.
 • Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 5 - Nhiệm kỳ 2020-2025
 • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 • Công bố thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2020.
 • Họp Đại hội đồng cổ đông Công ty - ngày 28/06/2020
 • V/v miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với Ông Nguyễn Tiến Thành.
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (6/10/2000 - 6/10/2020)
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V KÝ HĐ KIỂM TOÁN 2020
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu 11/2020
 • Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH HƯỜNG.
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN MINH TRANG
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NGUYỄN TIẾN THÀNH
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG HÀ VĂN TIẾN
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN GÓP
 • TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHCĐ 2021.
 • GẶP MẶT HỘI HƯU TẾT TÂN SỬU 2021.
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution