Trang chủ     Liên hệ  
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM DVTH Cảng Hải Phòng. 30/3/2019
Tin ngày1/4/2019

Sáng 30/03/2019 Công ty CP TM DVTH Cảng Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – tại phòng họp Tầng 2-  Nhà Hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu – Máy tơ – Ngô quyền – Hải Phòng.

Đến dự Đại hội có các Ông (Bà):HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 234 cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại hội dự Lễ chào cờ


Ban tổ chức Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

 

Bà Đào Thị Tâm – PCT HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ IV (2014 - 2019).


 

Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng - Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2018 và Danh sách công ty kiểm toán năm 2019


 

Bà Cao Thị Yến – Trưởng ban KS - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018

 

 

 

Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Hướng dẫn thảo luận các nội dung của Đại hội


 

 

 

Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến
 Bà Đỗ Thị H Hoa – TB Kiểm phiếu - hướng dẫn thể lệ biểu quyết   và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 -2024)


 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
 

Bà Nguyễn Thị Thủy – Thư ký đại hội thông qua Biên bản đại hội.


 

 

Ông Hà Văn Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc đại hội 

 

Đại hội Cổ đông công ty CP TM DV TH Cảng Hải Phòng  kết thúc hồi 10h30p cùng ngày và thành công tốt đẹp.


Phòng Tổng hợp/tháng 4.2019

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Buổi gặp mặt hội hưu năm 2020 - Xuân Canh tý.
 • Thông báo phát hành cổ phiếu đợt 2 (từ ngày 12/2/2020 - 9/3/2020).
 • Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh thời gian sử dụng vốn của đợt phát hành lần 1
 • Nghị quyết HĐQT v/v chi tiết phát hành cổ phiếu lần 2 của đợt phát hành cổ phiếu năm 2019.
 • NQHĐQT v/v điều chỉnh thời gian thực tế việc sử dụng vốn phát hành đợt 1.
 • Thông báo trả cổ tức năm 2019.
 • Mẫu đăng ký nhận cổ tức hàng năm bằng chuyển khoản.
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức - năm 2019.
 • Nghị quyết HĐQT về việc - Phương án tạm ứng Cổ tức năm 2019.
 • Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán cty năm 2019.
 • Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành đợt 1/2019.
 • Bản chính đăng ký Kd sửa đổi lần thứ 14 - tháng 10/2019
 • Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin.
 • BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỐN PHÁT HÀNH - THÁNG 10/2019
 • TIN TUYỂN DUNG
 • Tháo dỡ 4 cây xăng trái phép tại quận Hải An.
 • Công bố thông tin ngày 8/10/2019
 • Lễ kỷ niệm thành lập công ty 6/10/2000 - 6/10/2019
 • Báo cáo kết quả phát hành CF năm 2019
 • Thông tin phát hành cổ phiếu năm 2019.
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution