Trang chủ     Liên hệ  
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM DVTH Cảng Hải Phòng. 30/3/2019
Tin ngày1/4/2019

Sáng 30/03/2019 Công ty CP TM DVTH Cảng Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – tại phòng họp Tầng 2-  Nhà Hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu – Máy tơ – Ngô quyền – Hải Phòng.

Đến dự Đại hội có các Ông (Bà):HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 234 cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại hội dự Lễ chào cờ


Ban tổ chức Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

 

Bà Đào Thị Tâm – PCT HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ IV (2014 - 2019).


 

Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng - Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2018 và Danh sách công ty kiểm toán năm 2019


 

Bà Cao Thị Yến – Trưởng ban KS - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018

 

 

 

Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Hướng dẫn thảo luận các nội dung của Đại hội


 

 

 

Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến




 



Bà Đỗ Thị H Hoa – TB Kiểm phiếu - hướng dẫn thể lệ biểu quyết   và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 -2024)


 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử




 

Bà Nguyễn Thị Thủy – Thư ký đại hội thông qua Biên bản đại hội.


 

 

Ông Hà Văn Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc đại hội



 

 

Đại hội Cổ đông công ty CP TM DV TH Cảng Hải Phòng  kết thúc hồi 10h30p cùng ngày và thành công tốt đẹp.


Phòng Tổng hợp/tháng 4.2019

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • V/v miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với Ông Nguyễn Tiến Thành.
 • Họp Đại hội đồng cổ đông Công ty - ngày 28/06/2020
 • Công bố thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2020.
 • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 • Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 5 - Nhiệm kỳ 2020-2025
 • THÔNG BÁO VỀ LỊCH DHCD NĂM 2020 CÔNG TY CPTMDVTH CẢNG HP.
 • VB thông báo v/v Hủy DS cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 5.5.2020
 • Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu phát hành thêm ..
 • Tài liệu của Sở giao dịch CK Hà Nội
 • Danh mục tài liệu hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 15 - 2020 của Công ty
 • BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
 • Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán (đã phát hành đợt 2)
 • Tạm hoãn họp ĐH CĐ 2020 và xin ý kiến CĐ bằng văn bản...
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2019
 • TB về việc lùi thời gian tổ chức đại hội cổ đông đến 30/6/2020.
 • Thông tin phát hành đợt 2 -năm 2020
 • Báo cáo kết quả phát hành đợt 2
 • Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.
 • Hội nghị người lao đông và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution