Trang chủ     Liên hệ  
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM DVTH Cảng Hải Phòng. 30/3/2019
Tin ngày1/4/2019

Sáng 30/03/2019 Công ty CP TM DVTH Cảng Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – tại phòng họp Tầng 2-  Nhà Hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu – Máy tơ – Ngô quyền – Hải Phòng.

Đến dự Đại hội có các Ông (Bà):HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 234 cổ đông và đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại hội dự Lễ chào cờ


Ban tổ chức Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu

 

Bà Đào Thị Tâm – PCT HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ IV (2014 - 2019).


 

Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng - Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2018 và Danh sách công ty kiểm toán năm 2019


 

Bà Cao Thị Yến – Trưởng ban KS - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018

 

 

 

Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Hướng dẫn thảo luận các nội dung của Đại hội


 

 

 

Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến
 Bà Đỗ Thị H Hoa – TB Kiểm phiếu - hướng dẫn thể lệ biểu quyết   và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 -2024)


 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
 

Bà Nguyễn Thị Thủy – Thư ký đại hội thông qua Biên bản đại hội.


 

 

Ông Hà Văn Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc đại hội 

 

Đại hội Cổ đông công ty CP TM DV TH Cảng Hải Phòng  kết thúc hồi 10h30p cùng ngày và thành công tốt đẹp.


Phòng Tổng hợp/tháng 4.2019

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Hướng dẫn đăng ký, mua cổ phần phát hành 2019
 • Thông báo đính chính thông tin.
 • THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CF
 • Thông tin phát hành cổ phiếu năm 2019.
 • Ký hợp đồng với BIDV vay vốn dự án Tòa nhà Thành đạt 3.
 • VNEXPRESS - Giá xăng có thể tăng mạnh ngày mai...
 • Doanh nghiệp kêu thiếu xăng để bán
 • Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT Dịch vụ Cảng Hải Phòng.
 • Báo cáo thường niên 2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2018
 • Đại hội cổ đông 2019 - Tài liệu phục vụ Quý cổ đông (tải về)
 • Báo cáo tài chính năm 2018
 • Lế động thổ khởi công xây dựng tòa nhà Thành Đạt 3.
 • Quyết định của Cục thuế Hải phòng năm 2016-2017
 • Thông báo ngày cuối đăng ký họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 • Toàn cảnh báo Cafe 28/2/2019
 • Gặp gỡ Thượng đỉnh Mỹ - Triều 28-2-2019
 • Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018.
 • Gặp mặt Hội hưu năm 2019
 • Thông báo thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution