Trang chủ     Liên hệ  
Bộ máy tổ chức

Hội đồng quản trị:
1. Ông Hà Văn Tiến :          Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đào Thị Tâm:             Phó Chủ tịch HĐQT     
3. Bà Trần Thị Như Hoa:     Ủy viên HĐQT
4. Bà Hà Thị Kim Phượng:  Ủy viên HĐQT

 Ban kiểm soát:
1. Bà Cao Thị Yến:         Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Minh Hường:   Thành viên Ban Kiểm soát


 Ban Giám đốc:
1. Ông Hà Văn Tiến:               Tổng giám đốc  
2. Ông Nguyễn Đức Anh:        Phó Tổng Giám đốc
 Các phòng ban nghiệp vụ:
1. Phòng Lao động Tiền lương:     Bà Hà T Kim Phượng
1. Phòng Tổ chức nhân sự:           Bà Đào Thị Tâm
2. Phòng Tổng hợp:                      Ông Nguyễn Thế Anh 
3. Phòng Tài chính Kế toán:          Bà Hà Thị Tú
4. Phòng Hành chính - ATLĐ:        Bà Nguyễn Cẩm Thủy

         

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
1. Bí thư:                        Bà Đào Thị Tâm
2. Phó Bí thư:                  Ông Nguyễn Thế Anh
3. Thường trực Đảng ủy: Bà Cao Thị Yến

Ban chấp hành Công đoàn Công ty
1. Chủ tịch Công đoàn: Bà Đào Thị Tâm


Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty
1. Bí thư Đoàn thanh niên:         .........................................
2. Phó bí thư Đoàn thanh niên : .........................................
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • kinh doanh
 • Dịch vụ
 • Cho thuê văn phòng
 • Nhà hàng, khách sạn
 • Kinh doanh khác
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-31)3.859.809. Fax: (84-31)3.827.848 - Email: traserco.hpport @gmail.com
  Huu Phong Software Solution