Trang chủ     Liên hệ  
Bộ máy tổ chức

Hội đồng quản trị:
1. Ông Hà Văn Tiến :           Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đào Thị Tâm:              Phó Chủ tịch HĐQT     
3. Ông Trần Đức Mạnh:        Ủy viên HĐQT
4. Bà Hà Thị Kim Phượng:   Ủy viên HĐQT

 Ban kiểm soát:
1. Bà Cao Thị Yến:                Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Bùi T Hồng Hà:            Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Cẩm Thủy:      Thành viên Ban Kiểm soát


 Ban Giám đốc:
1. Ông Hà Văn Tiến:               Tổng giám đốc  
2. Ông Nguyễn Tiến Thành:    Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ XN XD và SC
3. Bà Hà Thị Kim Phượng:      Phó Tổng Giám đốc kiêm Tp Lao động - Tiền lương
 Các phòng ban nghiệp vụ:
1. Phòng Lao động Tiền lương:      Bà Hà T Kim Phượng
2. Phòng Tổ chức - Hành chính:     Bà Đào Thị Tâm
3. Phòng Tài chính Kế toán:            Bà Hà Thị Tú
4. Phòng Tổng hợp:                         Ông Nguyễn Thế Anh 


         

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
1. Bí thư:                        Bà Đào Thị Tâm
2. Phó Bí thư:                  Ông Nguyễn Thế Anh
3. Thường trực Đảng ủy: Bà Cao Thị Yến

Ban chấp hành Công đoàn Công ty
1. Chủ tịch Công đoàn: Bà Hà Thị Thủy


Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty
1. Bí thư Đoàn thanh niên:         Bà Nguyễn Minh Hường

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • kinh doanh
 • Dịch vụ
 • Cho thuê văn phòng
 • Nhà hàng, khách sạn
 • Kinh doanh khác
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution