Trang chủ     Liên hệ  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DV-TH CẢNG HẢI PHÒNG
Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông - Máy tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: (84-31) 3.859.809
Fax: (84-31) 3.827.848
Email: traserco.hpport@gmail.com
Thông báo đăng ký họp ĐHĐCĐ 2017.
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)
  Bộ phận kinh doanh
  Bộ phận kỹ thuật
 
Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-31)3.859.809. Fax: (84-31)3.827.848 - Email: traserco.hpport @gmail.com
Huu Phong Software Solution