Trang chủ     Liên hệ  
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Tin ngày18/10/2022
Link tải văn bản:
Trang 1:  1.pdf
Trang 2:  2.pdf
  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • ĐHĐCĐ CÔNG TY CP ĐT PT DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG 2024
 • ĐHĐCĐ CÔNG TY CP TMDVTH CẢNG HP 2024.
 • KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
 • BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ 2024.
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023.
 • TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2024.
 • HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2024
 • KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2024.
 • THÔNG BÁO DỰ KIẾN HỌP ĐHĐCĐ 2024
 • BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023.
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA KQSXKD QUÝ 4/2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 1/2024
 • GẶP MẶT HỘI HƯU TẾT GIÁP THÌN 2024
 • LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CP ĐT PT DVC HẢI PHÒNG. (6/01/2009-6/01/2024)
 • QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THUẾ
 • THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1/2023.
 • ĐKKD SỬA ĐỔI LẦN THỨ 16 - NGÀY 27/11/2023
 • Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023)
 • NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 04
 • Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty (6/10/2000-6/10/2023).
 • BÁO CÁO KQ GIAO DỊCH CF CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution