Trang chủ     Liên hệ  
Tin ngày[9/9/2009]
1. Tòa nhà Thành Đạt - Cho thuê văn phòng
Tin ngày[29/1/2011]
Tin ngày[16/3/2011]
Số điện thoại: 0225.3747.926 Địa chỉ: Số 2B Hoàng Diệu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trang12
 
  Bộ phận kinh doanh
  Bộ phận kỹ thuật
 
Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
Huu Phong Software Solution