Trang chủ     Liên hệ  
Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức:

Hội đồng quản trị:


1. Bà Hà Thị Kim Phượng:   Chủ tịch HĐQT - Kiêm Phó TGĐ Công ty.

2. Ông Hà Văn Tiến :            Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Cao Trung Ngoan:     Thành viên HĐQT

4. Bà Đào Thị Tâm:               Thành viên HĐQT    (phụ trách quản trị công ty) 
5. Ông Trần Đức Mạnh:        Thành viên HĐQT


Ban kiểm soát:

1.     Bà Bùi Thị Hồng Hà – TB KS

2.     Bà Nguyễn Thị Thủy – TV BKS

3.     Bà Nguyễn Cẩm Thủy – TV BKS

 

Ban Tổng Giám đốc

1.     Ông Hà Văn Tiến – Tổng Giám đốc

2.     Bà Hà Thị Kim Phượng – Phó TGĐ

3.     Ông Nguyễn Tiến Quân – Phó TGĐ 

Phòng ban nghiệp vụ

1.     Phòng Tổ chức hành chính - Lao động tiền lương – Bà Hà Thị Kim Phượng

2.     Phòng Tài chính kế toán:     Bà Hà thị Tú

3.     Phòng Tổng hợp:                 Ông Nguyễn Thế Anh

 

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

1. Bí thư:  Nguyễn Tiến Quân
2. Phó Bí thư: Hà Thị Kim Phượng


Ban chấp hành Công đoàn Công ty
1. Chủ tịch Công đoàn:   Bà Bùi Thị Thu Dung

 

Đoàn Thanh niên: 

Bí thư: đ/c Nguyễn Thị Thủy

=============================================================

Nguồn https://s.cafef.vn/upcom/DVC-cong-ty-co-phan-thuong-mai-dich-vu-tong-hop-cang-hai-phong.chn
         

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • kinh doanh
 • Dịch vụ
 • Cho thuê văn phòng
 • Nhà hàng, khách sạn
 • Kinh doanh khác
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution