Trang chủ     Liên hệ  
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPT Dịch vụ Cảng Hải Phòng.
Tin ngày26/3/2019

Vào hồi 8h30p Sáng 25/03/2019 Công ty CP ĐT PT Dịch vụ Cảng Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – tại phòng họp hội trường tầng 7 tòa nhà Thành Đạt 1 – Số 3 Lê Thánh Tông – Máy Tơ – Ngô Quyền –Hải Phòng.

Đến dự Đại hội có các Ông (Bà): thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và 32 đại diện cổ đông đến dự họp.

 

Đại hội dự Lễ chào cờBan tổ chức Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếuÔng Nguyễn Đức Anh – PCT HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II (2014 - 2019), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2019 - 2024)Bà Bùi T Hồng Hà – KTT - Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2018Bà Nguyễn Thị Bảy – TB KS - Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018Bà Đỗ Thị H Hoa – TV HĐQT - Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đề án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 -2024). Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2019
Ông Hà Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT Hướng dẫn thảo luận các nội dung củaĐại hội 


Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến
Bà Hà Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm phiếu - hướng dẫn thể lệ biểu quyết   và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019-2024)


Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cửÔng Nguyễn Tiến Quân – Giám đốc Công ty - Công bố Biên bản phiên họpthứ nhất của HĐQT và BKS bầu  các chức danh (Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc).


 

Ông Hà Văn Tiến Chủ tịch HĐQT Côngty phát biểu bế mạc đại hội


 

Đại hội Cổ đông công ty CP ĐT PT DV Cảng Hải Phòng  kết thúc hồi 10h30p cùng ngày và thành công tốt đẹp.


T/h: Theanhnguyen

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Thủ tục mua cổ phần phát hành đợt 2 -năm 2020
 • Thông tin về Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.
 • Hội nghị người lao đông và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019
 • Buổi gặp mặt hội hưu năm 2020 - Xuân Canh tý.
 • Thông báo phát hành cổ phiếu đợt 2 (từ ngày 12/2/2020 - 9/3/2020).
 • Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh thời gian sử dụng vốn của đợt phát hành lần 1
 • Nghị quyết HĐQT v/v chi tiết phát hành cổ phiếu lần 2 của đợt phát hành cổ phiếu năm 2019.
 • NQHĐQT v/v điều chỉnh thời gian thực tế việc sử dụng vốn phát hành đợt 1.
 • Thông báo trả cổ tức năm 2019.
 • Mẫu đăng ký nhận cổ tức hàng năm bằng chuyển khoản.
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức - năm 2019.
 • Nghị quyết HĐQT về việc - Phương án tạm ứng Cổ tức năm 2019.
 • Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán cty năm 2019.
 • Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành đợt 1/2019.
 • Bản chính đăng ký Kd sửa đổi lần thứ 14 - tháng 10/2019
 • Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin.
 • BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỐN PHÁT HÀNH - THÁNG 10/2019
 • TIN TUYỂN DUNG
 • Tháo dỡ 4 cây xăng trái phép tại quận Hải An.
 • Công bố thông tin ngày 8/10/2019
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution