Trang chủ     Liên hệ  
ĐHCĐ 2017 Công ty CP TMDVTH Cảng Hải Phòng - ngày 21/3/2017
Tin ngày23/3/2017

Vào hồi 8h30’ sáng ngày 21/03/2017 tại Phòng họp Tầng 7 – Tòa nhà Thành Đạt 1- Số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

 

Tham dự Đại hội có 242 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty; thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có mặt dự họp.

Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đôngnăm 2017.

             Đóntiếp, đăng ký đại biểu

Toàn thể Hội nghị dự Lễ Chào cờ - Quốc ca


            Ông Nguyễn Đức Anh – Phó TGĐ Công ty – TB tổ chức ĐHĐCĐ 2017 khai mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2017.


Bà Nguyễn Minh Hường – thành viên Ban kiểm soát  ọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

 Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Tổng giám đốc đọc báo cáo kết quả SXKD 2016, phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL 2017, phương án đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017Bà Đào Thị Tâm – Phó chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty và tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.


Bà Hà Thị Tú – Kế toán trưởng Công ty 
đọc Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo kiểm toán vốn phát hành cổ phiếu 2016 và danh sách công ty kiểm toán năm 2017

Bà Nguyễn Minh Hường – thành viên Ban kiểm soát đọc báo cáo kiểm toán 2016 và báo cáo công tác kiểm soát 2016

Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Tổng giám đốc Công ty hướng dẫn đại hội thảo luận các nội dung của đại hội


Đại diện cổ đông trình bày ý kiến

 


    Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết nội dung báo cáo


Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết

 

          Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

 


Bà Cao Thị Yến - Thư ký đại hội thông qua nghị quyết của đại hội


Ông Hà Văn Tiến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu 
bế mạc Đại hội

 

Đại hội bế mạc hồi 11h30p cùng ngày. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2017 đã diễn ra ½ ngày 21/3/2017 và thành công tốt đẹp.

                                                                                                             Tin và ảnh: Phòng Tổng hợp

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018.
 • Gặp mặt Hội hưu năm 2019
 • Thông báo thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.
 • NQ Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh PTGĐ Công ty.
 • Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023
 • Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn TIến Thành
 • Bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Công ty ông Nguyễn Tiến Thành.
 • Lê kỷ niệm ngày thành lập Công ty 6/10/2000-6/10/2018
 • Sẽ hoàn thành và vượt cả 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội...
 • Khóa học quản lý CEO - Lê Thẩm Dương
 • Sẽ khoán chi phí tiền lương 2021...
 • Cách tính lương đi làm ngày Quốc khánh 2.9
 • Hội nghị tổng kết công tác PCCC năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác PCCC năm 2018
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty con - Công ty CP Đầu Tư Phát Triển DV Cảng Hải Phòng (kể từ ngày 1/4/2018)
 • Báo cáo thường niên năm 2017
 • ĐHCĐ Công ty con - Công ty CP ĐT PT DV Cảng Hải Phòng.
 • ĐHCĐ Công ty CPTMDVTH Cảng Hải phòng 24/3/2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Anh kể từ ngày 1/3/2018
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-31)3.859.809. Fax: (84-31)3.827.848 - Email: traserco.hpport @gmail.com
  Huu Phong Software Solution