Trang chủ     Liên hệ  
ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Tin ngày1/3/2017
Dang-ky-Uy-quyen-DHCD-21-3-2017-CTCPTMDVTHCHP.doc


 

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ỦYQUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi:                 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụTổng Hợp Cảng Hải Phòng

                                    Số3 Lê Thánh Tông - Ngô quyền - Hải Phòng

                                    Điệnthoại: 0313 859.809 - Fax 0313 827 848

                                    Email: Traserco.hpport@gmail.com

                                    Website: www.dichvucang.com

Tên cổ đông: ……………………………………………………………….…………

CMND:……………………. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: ...…………………

Sở hữu:………….…cổphần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng.

(Cổ đông chọnmột trong hai mục dưới đây và đánh dấu vào ô lựa chọn)

1.        ĐĂNG KÝ DỰ HỌP                                                        

2.        ỦY QUYỀN DỰ HỌP           

Người được ủy quyền dự họp:

Họ và tên: ……………….....................……………………..………..…….…………

CMND: ……………………. Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: ...…………………

Sẽ thay mặt tôi tham dự vàbiểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồngcổ đông thường niên 2017, tổ chức ngày 21/3/2017.

Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này./.

 

 

……………………., ngày …. tháng…. năm 2017

NGƯỜI DỰ HỌP/HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

 

 

-         Cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền trước qua điện thoại:

     0313.550.444 – 0988.615.734 - 0914.275.181 hoặcFax: 0313.827.848 ; hoặc Email: Traserco.hpport@gmail.com

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Hội nghị tổng kết công tác PCCC năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác PCCC năm 2018
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty con - Công ty CP Đầu Tư Phát Triển DV Cảng Hải Phòng (kể từ ngày 1/4/2018)
 • Báo cáo thường niên năm 2017
 • ĐHCĐ Công ty con - Công ty CP ĐT PT DV Cảng Hải Phòng.
 • ĐHCĐ Công ty CPTMDVTH Cảng Hải phòng 24/3/2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Anh kể từ ngày 1/3/2018
 • Tài liệu dành cho Đại hội cổ đông 2018
 • Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2017..
 • Thông báo chuyển trụ sở văn phòng Công ty.
 • Công bố thông tin tháng 12/2017 (Cổ đông, cổ tức 2017)
 • Kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty 6/10/2000 - 6/10/2017
 • Mỗi 100m2 sàn chung cư nội đô Hà Nội phải có 34m2 hầm đỗ xe
 • Xăng tăng 599 đ/lít chiều ngày 4/8/2017
 • Tin ngày 20/7 -
 • NGhị quyết HĐQT v/v giải thể Phòng vận tải thuộc Công ty.
 • Tin ngày 5/6 của Công ty trên sCafe.vn
 • Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận miễn nhiệm TV BKS - Bà TRần Thị Hồng.
 • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành bổ sung 4.2017
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-31)3.859.809. Fax: (84-31)3.827.848 - Email: traserco.hpport @gmail.com
  Huu Phong Software Solution