Trang chủ     Liên hệ  
Thông báo mời dự ĐHĐCĐ 2017
Tin ngày27/2/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

--------------------

Số: 03/TB-HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hải phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kínhgửi: Quý cổđông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

   Công ty Cổ phần Thươngmại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: 1/2 ngày - Hồi 8h00 Ngày 21/3/2017 (Thứ Ba)

2. Địađiểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà Thành Đạt 1 - Số3 Lê Thánh Tông - Hải phòng.

3. Nội dung Đại hội:    

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân chia lợinhuận năm 2016;            Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

- Phương án phân chia lợi nhuận 2016

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

- Thù lao củaHội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Miễn nhiệmvà bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Phương ántăng vốn điều lệ

- Phương ánđầu tư Thành đạt 3 (tòa nhà văn phòng và để xe ô tô, xe máy)

- Phương án sửa đổi Điều lệ công ty

- Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty

- Một số vấn đề khác

4. Điều kiện dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danhsách cổ đông chốt đến ngày 03/3/2017, hoặc người được ủy quyền.

5. Đăng ký dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được chu  đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận có tham dựĐại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước ngày 10/3/2017, theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền tại Website www.dichvucang.com gửi về: Công ty cổphần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải phòng - Số 3 Lê Thánh Tông - NgôQuyền - Hải Phòng; hoặc gọi điện thoại số: 0313.550.444 - 0988.615.734 ; hoặc Fax:0313.827.848 ; hoặc Email: Traserco.hpport@gmail.com;  
6. Quý Cổđông dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự Đại hội mang theo những giấy tờsau:
Thông báo mời tham dự Đại hội, Chứng minh thư và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhậnủy quyền dự ĐH)

7. Quý cổ đông xem tài liệu, Đăng ký dự họp/  Ủy quyền tại Website: www.dichvucang.com

8. Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Tiền lương -Phòng số 2 - Tầng 2 - Khu 2 tầng - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền- Hải Phòng. ĐT: 0313.550.444 - 0988 615 734 – 0914.275.181.

- Quý cổ đông tự chi trả cáckhoản chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

      Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
                              Trân trọng!


                                                                                                         T/M HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ

                        CHỦ TỊCH

 


Hà Văn Tiến


Thong bao dai hoi co dong 21-3-2017CTCPTMDVTHCHP.doc

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Đại hội cổ đông 2018
 • Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2017..
 • Thông báo chuyển trụ sở văn phòng Công ty.
 • Công bố thông tin tháng 12/2017 (Cổ đông, cổ tức 2017)
 • Kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty 6/10/2000 - 6/10/2017
 • Mỗi 100m2 sàn chung cư nội đô Hà Nội phải có 34m2 hầm đỗ xe
 • Xăng tăng 599 đ/lít chiều ngày 4/8/2017
 • Tin ngày 20/7 -
 • NGhị quyết HĐQT v/v giải thể Phòng vận tải thuộc Công ty.
 • Tin ngày 5/6 của Công ty trên sCafe.vn
 • Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận miễn nhiệm TV BKS - Bà TRần Thị Hồng.
 • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành bổ sung 4.2017
 • QĐ v/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
 • Thay đổi số lượng cổ phần biểu quyết đang lưu hành...
 • Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 3/4/2017
 • ĐHCĐ Công ty con - Công ty CP Đầu tư phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng 22/3/2017
 • ĐHCĐ 2017 Công ty CP TMDVTH Cảng Hải Phòng - ngày 21/3/2017
 • Thư ký công ty xin gửi đến Cổ đông tài liệu liên quan đến ĐHCĐ 2017
 • ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 • Thông báo đăng ký họp ĐHĐCĐ 2017.
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-31)3.859.809. Fax: (84-31)3.827.848 - Email: traserco.hpport @gmail.com
  Huu Phong Software Solution