Trang chủ     Liên hệ  
Kinh doanh xăng dầu; cho thuê kho bãi...
Dịch vụ bốc xếp, giao nhận hàng hóa và cung ứng hàng hải.
Tòa nhà Thành Đạt
Tel: 0313.550325
Địa chỉ: Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
Nhà hàng, khách sạn, nhà ăn, nhà nghỉ
Các lĩnh vực kinh doanh khác
  Bộ phận kinh doanh
  Bộ phận kỹ thuật
 
Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
Huu Phong Software Solution