Trang chủ     Liên hệ  
Giới thiệu chung
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổnghợp Cảng Hải Phòng là một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá 100% từ Xínghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, theo quyết định số51-2000/QĐ-TTG ngày 3/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định Hội đồngquản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhằm huy động vốn cán bộ công nhântrong và ngoài doanh nghiệp.

 Công ty chính thức thành lập theo quyết định2714/2000/BGTVT ngày18/9/2000 và chính thức hoạt động ngày 01/10/2000 trên cơsở tiếp nhận vốn và tài sản, CBCNV từ Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợpCảng Hải Phòng.

   Tên việt nam : Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tổnghợp Cảng Hải Phòng

   Tên giao dịch đối ngoại : Haiphong port trading& servicesjoint stock company

   Tên viết tắt : Haiphong port traserco  - Mã chứng khoán sàn UpCom: DVC

    Địa chỉ giao dịch : Số 3 Lê Thánh Tông – MáyTơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

Ngànhnghề kinh doanh:

Với định hướng chiến lược trong vòng 19 năm DVC phấn đấu trở thành công ty chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, cho thuê văn phòng, KD Xăng dầu – Kho bãi ... DVC đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau:

       - Kinh doanh kho băi, trông xe đạp, xe máy, ô tô.
       - Kinh doanh nhà ăn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng.
       - Đại lý xăng dầu, chất đốt.
       - Kinh doanh săm lốp và phụ tùng ôtô.

       - Xây dựng côngtrình kỹ thuật dân dụng, lắp đặt hệ thống xây dựng: điện, nước, điều ḥa không khí, thiết bị pḥòng cháy chữa cháy; sửa chữa nhà xưởng, kho tàng, thang máy,máy tính, thiết bị liên lạc, thiết bị nghe nh́n điện tử gia dụng, đồ nội thất.

       - Cung ứng lao động tạm thời.

       - Kinh doanhdịch vụ hàng hải bao gồm: vận tải thủy, vận tải đường bộ, dịch vụ bốc xếp, giaonhận hàng hóa và cung ứng hàng hải.

Mã số doanh nghiệp/Mã sốthuế: 0200408318

- Số tài khoản: 32.31.000.000.1255  ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - chinhánh Đông Hải Phòng

- Vốn điều lệ:      107.936.700.000đ

Bằng chữ:  Một trăm không bảy tỷ, chíntrăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng Việt Nam.

 

Bộ máy tổ chức:

Hộiđồng quản trị:


1. Ông Hà Văn Tiến :           Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đào Thị Tâm:              Phó Chủ tịch HĐQT     
3. Ông Trần Đức Mạnh:        Ủy viên HĐQT

4. Bà Hà thị Kim Phượng:UV HĐQT

 

Bankiểm soát:

1.     Bà Bùi Thị Hồng Hà – TB KS

2.     Bà Nguyễn Minh Hường – TV BKS

3.     Bà Nguyễn Cẩm Thủy – TV BKS

 

BanTổng Giám đốc

1.     Ông Hà Văn Tiến – Tổng Giám đốc

2.     Ông Nguyễn Tiến Thành – Phó TGĐ

3.     Bà Hà thị Kim Phượng – Phó TGĐ

 

Phòngban nghiệp vụ

1.     Phòng Lao động tiền lương – Bà Hà Thị KimPhượng

2.     Phòng Tổ chức hành chính ATLĐ – Bà ĐàoThị Tâm

3.     Phòng Tài chính kế toán: KTT bà Hà thị Tú

4.     Phòng Tổng hợp: Ông Nguyễn Thế Anh

 

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

1. Bí thư: Bà Đào Thị Tâm
2. Phó Bí thư: Ông Nguyễn Thế Anh
3. Thường trực Đảng ủy: Bà Cao Thị Yến

Ban chấp hành Công đoàn Công ty
1. Chủ tịch Công đoàn:Bà Hà Thị Thủy

3.1 Đặc điểmtổ chức quản lý

3.1.1 Đại hội cổđông: là cơ quanquyết định cao nhất của công ty .

Đại hội có các quyền vànhiệm vụ sau:

-Thông qua định hướng phát triển công ty.

-Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty.

-Quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty, quyết định tăng giảm vốn điềulệ, thông qua báo cáo tài chính năm.

3.1.2 Hội đồng quảntrị:

-Quyết định các phương án đầu tư.

-Tổ chức thực hiện kế hoạch đó được Đại hội đồng cổ đông đề ra

-Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, thành lập chi nhánh, công tycon, văn phòng đại diện.

-Trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính năm, kết quả kinh doanh, kiến nghịviệc tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

3.1.3 Ban kiểm soát:

-Kiểm soát các hoạt động của hội đồng quản trị, ban điều hành trong việc thựcthi các chính sách đó được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3.1.4.Tổng Giám đốc:1 người

-Là người đại diện pháp nhân công ty trong mọi giao dịch

-Là người quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh củacông ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nghị quyết của Đạihội đồng cổ đông, điều lệ công ty và tuân thủ pháp luật.

-Trực tiếp phụ trách và điều hành các phòng nghiệp vụ: Kế hoạch kinh doanh, Tàichính kế toán, Hành chính-tổ chức lao động, An toàn lao động và các đơn vị kinhdoanh: Ban quản lý toà nhà Thành Đạt, Tòa Thắng Lợi, Thành đạt 1, Thành Đạt 3, Khốicửa hàng xăng dầu, Nhà hàng Cảng, khối nhà xe…

3.1.5 Phó Tổng giámđốc: 02 người

-01 PTGĐ Trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật và điều hành hoạt động của XN xâydựng và sữa chữa. Ký kết các hợp đồng kinh tế và các văn bản khác khi được Tổnggiám đốc uỷ quyền.

-01 PTGĐ phụ trách nội chính, công tác tiền lương BHXH, chế độc chính sách đốivới người lao động của Công ty.

3.1.6 Phòng Tổng hợp:

-Tham mưu giúp Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoach đầutư cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của côngty.

-Thống kê, tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh của các đơn vị, của cả côngty từng tháng, quý, năm và đưa ra các giải pháp nhăm nâng cao hiệu quả kinhdoanh.

3.1.7: Phòng hành chính-tổ chức - AT lao động:

-Tham mưu giúp giám đốc tổ chức mô hình quản lý sản xuất, đào tạo, sử dụng lựclượng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

-Tuyển dụng lao động, tổ chức sắp xếp lao động, xây dựng định mức lao động, đơngiá tiền lương, phân phối tiền công lao động. Xây dựng các quy chế khen thương,kỷ luật lao động.

-Tính lương, giải quyết các chế độ cho người lao động: như Bảo hiểm xã hội – ytế.

- Quản lý hồ sơ CBCNV: hồ sơ nhân sự, hồ sơ BHXH, thẻBHYT, các hợp đồng lao động.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư.

- Kiểm tra công tác an toàn lao động tại các đơn vị củacông ty: trang bị bảo hộ lao động, thực hiện quy trình xếp dỡ hàng hoá, quytrình sản xuất, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Từ đó đề xuất cácbiện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm.

- Tổ chức công tác khám chữa bệnh cho cán bộ công nhântrong công ty, cấp phát thuốc, quản lý thẻ bảo hiểm y tế, BHLĐ.

- Tổ chức cho cỏn bộ công nhân học an toàn lao động theoquy định của pháp luật.

3.1.8Phòng tài chính kế toán:

- Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với mô hìnhsản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu phát triển của cụng ty.

- Mở sổ sách, tổ chức ghi chép phản ảnh chính xác, kịpthời, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng quy đinh, chế độ kếtoán và quản lý tài chớnh.

- Quản lý theo dõi các hoạt động, báo cáo kịp thời chínhxác với giám đốc tỡnh hỡnh tiền vốn, tài sản cụng nợ của cụng ty. Từ đó xâydựng các quy chế quản lý tài chính phù hợp.

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính định kỳ của công ty,đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát của bộ máy kế toán.

- Lưu trữ bảo quản chứng từ sổ sách kế toán theo luậtđịnh.


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀMỤC TIÊU

 

1.MỤC TIÊU:

 

-  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 10% năm

-  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 10% năm

-  Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cungcấp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

 

2.GIÁ TRỊ DVC ĐANG XÂY DỰNG:

 

     Giá trị cốt lõi mà DVC đang theo đuổi làniềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm chủ doanh nghiệp của các thành viêncông ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triển của DVC được kích hoạt từhạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, chuyênnghiệp, sáng tạo mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới dám chấp nhận thửthách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Tại DVC toàn thể lãnh đạo và nhân viênchúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm: “Liêntục Phát triển – Tiến tới Thành công” là sự sống còn của doanh nghiệp DVC.     


  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • kinh doanh
 • Dịch vụ
 • Cho thuê văn phòng
 • Nhà hàng, khách sạn
 • Kinh doanh khác
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-225)3.859.809. Fax: (84-225)3.827.848 - Email: traserco.hpport@gmail.com
  Huu Phong Software Solution